ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
419203

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ، وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકની પંદરમી આવૃત્તિ
અલ-મુન્જી સાઈટમાં “પુસ્તકો માટે ઓર્ડર” નો ભાગ સક્રિય
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ હેક થઈ ગઈ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટમાં ધણી ભાષાઓ સામેલ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ ટુંક સમયમાં જ આઠ ભાષાઓમાં આવશે.
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો અરબી અનુવાદમાં નવી આવૃત્તિ
“મુન્તખબ સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં નવો અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તક (ઈમામે મહેદી અ.જ. ની આફાક઼ી હુકૂમત) અત્યાર
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોની હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામે ઝમાન” પુસ્તકનો ઇંગલિશ ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-ક઼તરહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂમાં અનુવાદ.
“સહીફએ રીઝવીયહ” પુસ્તકનો સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોનું સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-સહીફતુલ-મુબારકતુલ-મહેદીય્યહ” પુસ્તકમાં સૌથી વધારે પાનાંનો ઈજાફો.
વિષય ઉપર જુમહુરિએ ઈસ્લામી દૈનીકથી “અલ-સહીફતુલ મુબારકતુલ મહેદિય્યહ” પુસ્તકના વિશે એક નિબંધ
કેમ “કાએમ” શબ્દને (ઈમામ ઝમાનાનો ઉપનામ) સાંભળીને ઉભું થવું મુસ્તહબ છે?
નવો વર્ષનો સમય ઈમામ ઝમાનાના ફરજ માટે દુઆ
મુહિબ્બાને હઝરતે મહેદી અ.જ. વેબસાઈટમાં “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં રમજાન માસમાં ઈમામ મહેદીના ફરજને જલ્દી થવા માટે આવી રીતે દુઆ બયાન થઈ છેઃ
મરકઝે જહાની આલુલ બૈત અલૈહેમુસ્સલામની વેબસાઈટમાં “મુશ્કેલામાં ઈમામ ઝમાના અ.જ. ની ઝિયારતનો થોડુંક ભાગ” (السلام عليک يا صاحب التدبير) જે “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં નક્લ થઈ છે, એમ આવી છેઃ
શતાબ્દીઓ વિત્યા પછી પણ ઈમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મજાલિસ સ્થિર કરવી
ઈમામ મહેદીના ઝહૂરમાં જલ્દી માટે દુઆ વિશે મર્હૂમ આયતુલ્લાહ સૈયદ શહાબુદ્દીન મજફી મરઅશીનો સંદેશ
હઝરત બકિય્યતુલ્લાહીલ આઝમ ઈમામે ઝમાના (અ.જ.) નો ચમકતો નૂર
મર્હૂમ અલી કની અને એમના સબ્રનો પરિણામ
ધૈર્ય અને મક્કમતા ઈરાદાને મજબૂત કરે છે
ધૈર્ય રહસ્યોના ખજાનાની ચાબી
ઇન્તેઝારની મહત્વતા અને એહમિય્યત
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
શું ખુદાવન્દે આલમ અમારી દુઆ કબૂલ કરવા માટે મોહતાજ છે કે એને વધારે યાદ કરીએ?
અગર ખુદાવન્દે આલમ ગેબતના જમાનામાં, ઈમામ મહેદી અ.જ.ના અદ્રશ્ય હોવા ઉપર રાજી છે, તો અમે કેમ એમના ઝહૂર માટે દુઆ કરીએ છીએ?
આ લેખમાં “یا الہ الالھۃ”નો અર્થ શું છે?
શું દરેક આયત અથવા દુઆ જે હઝરત ઈસ્હાકની સંતાનો વિશે હોય એ બનાવટી અને ઈસ્રાઈલી છે?
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
મસ્જિદે કુફાથી સીઘું પ્રસારિત
મસ્જિદે સહેલાથી સીઘું પ્રસારિત
હઝરત અલી (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
Islamic calendar
મહિનો જમાદીસ્સાની 1443
1 જમાદીસ્સાની
1-ખુરાસાનમાં હારૂન રશિદની મોત, સને ૧૯૩ હીજરી
3 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત ફાતેમા ઝહેરા સ.અ. ની શહાદત, સને ૧૧ હીજરી
4 જમાદીસ્સાની
1-ખુરાસાનમાં હારૂન રશિદની મોત, સને ૧૯૩ હીજરી, એક રિવાયતના પ્રમાણે
10 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત અલી અ.સ. ના ભાઈ જનાબે જાફરે તય્યારની શહાદત (સન ૮ હીજરી) 2-મોતહ ની ઘટના (૮ હીજરી) 3-હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી અ.સ. નો નજરા વાસીઓ માટે વચનપત્ર (સને ૩૭ હીજરી) 4-ઝૈદ ઈબ્ને અલીનો મુબારક સર મિસ્રમાં પહોંચ્યો (સને ૧૨૨ હીજરી) 5-છત્રીસમો અબ્બાસી ખલીફા મુસતન્સીર બિલ્લાહ મલઉનની મોત, સને ૬૪૦ હીજરી
11 જમાદીસ્સાની
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ના ઉમ્મે હબીબાની સાથે લગ્ન, સને ૭ હીજરી
12 જમાદીસ્સાની
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. મદીનાથી ખૈબરની તરફ નીકળ્યા, સને ૭ હીજરી
13 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત અબ્બાસની માતા જનાબે ઉમ્મુલ બનીનની વફાત, સને ૬૪ હીજરી
15 જમાદીસ્સાની
1-અબદુલ્લાહ બિન ઝુબૈરની મોત, સને ૭૩ હીજરી 2-બનિ ઉમય્યહનો છઠો ખલીફો વલીદ બિન અબદુલ મલીકની મોત, સને ૯૬ હીજરી 3-બનિ ઉમય્યહનો સાતમો ખલીફો સુલૈમાન બિન અબદુલ મલીકની ગસ્બી ખિલાફતની શરૂઆત, સને ૯૬ હીજરી 4-ઈમામ સજ્જાદ અ.સ. નો જન્મ, સને ૩૮ હીજરી, એક રિવાયતના પ્રમાણે
19 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત અબદુલ્લાહના જનાબે આમેના સાથે લગ્ન અને પછી ગર્ભનો પ્રારંભ (જેમાં રસુલ હતાં), આમુલ ફિલના અમુક માસ પહેલાં
20 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત ફાતેમા ઝહેરા સ.અ. નો જન્મ, (૫ બેઅસત)
21 જમાદીસ્સાની
1-હઝરત ઉમ્મે કુલસૂમની વફાત, સને ૬૧ હીજરી
22 જમાદીસ્સાની
1-અબુ બક્રની મૃત્યુ, સને ૧૩ હીજરી
27 જમાદીસ્સાની
1-ઈમામ મોહમ્મદ તક઼ી અ.સ. ની શહાદત, એક રિવાયતના પ્રમાણે (સને ૨૫૪ હીજરી) 2-હઝરત અલી બિન ઈમામ મોહમ્મદ બાકિર અ.સ. ની શહાદત, (સને ૧૧૬ હીજરી) 3-હઝરત અલી અ.સ. એ ઉમરને કુર્આને મજીદ આપવામાં મનાઈ કરી જે જમા કર્યો હતો અને ઈમામ મહેદી અ.જ. ઝુહુર પછી એમના હાથોથી પ્રગટ થશે, સને ૧૩ હીજરી
28 જમાદીસ્સાની
1-આજના દિવસે જનાબે અબ્દુલ મુત્તલીબએ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ને હલીમા સઅદીયહ પાસે દુઘ પીવળાવ્વા માટે આપી દીઘું.
29 જમાદીસ્સાની
1-ઈમામ હાદી અ.સ. ના પુત્ર સૈયદ મોહમ્મદની વફાત (સને ૨૫૨ હીજરી) 2-વલીદ બિન યઝીદ બિન અબ્દુલ મલીક અમવીની મોત, સને ૧૨૬ હીજરી 3-યઝીદ બિન વલીદ બિન અબ્દુલ મલીકની એના ચાચાના પુત્ર વલીદની હત્યા પછી ગસ્બી હુકૂમતની શરૂઆત, સને ૧૨૬ હીજરી 4-હઝરત ઉમ્મે કુલસૂમની વફાત, સને ૬૧ હીજરી, એક રિવાયતના પ્રમાણે
30 જમાદીસ્સાની
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની પત્નિ જનાબે ઝૈનબ બિન્તે ખઝીમહની વફાત (સન ૪ હીજરી)
આજના મુલાકાતીઃ : 1021
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 6796
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 84925774
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 67018820