ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
419633

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ، وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકની પંદરમી આવૃત્તિ
અલ-મુન્જી સાઈટમાં “પુસ્તકો માટે ઓર્ડર” નો ભાગ સક્રિય
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ હેક થઈ ગઈ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટમાં ધણી ભાષાઓ સામેલ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ ટુંક સમયમાં જ આઠ ભાષાઓમાં આવશે.
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો અરબી અનુવાદમાં નવી આવૃત્તિ
“મુન્તખબ સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં નવો અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તક (ઈમામે મહેદી અ.જ. ની આફાક઼ી હુકૂમત) અત્યાર
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોની હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામે ઝમાન” પુસ્તકનો ઇંગલિશ ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-ક઼તરહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂમાં અનુવાદ.
“સહીફએ રીઝવીયહ” પુસ્તકનો સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોનું સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-સહીફતુલ-મુબારકતુલ-મહેદીય્યહ” પુસ્તકમાં સૌથી વધારે પાનાંનો ઈજાફો.
વિષય ઉપર જુમહુરિએ ઈસ્લામી દૈનીકથી “અલ-સહીફતુલ મુબારકતુલ મહેદિય્યહ” પુસ્તકના વિશે એક નિબંધ
કેમ “કાએમ” શબ્દને (ઈમામ ઝમાનાનો ઉપનામ) સાંભળીને ઉભું થવું મુસ્તહબ છે?
નવો વર્ષનો સમય ઈમામ ઝમાનાના ફરજ માટે દુઆ
મુહિબ્બાને હઝરતે મહેદી અ.જ. વેબસાઈટમાં “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં રમજાન માસમાં ઈમામ મહેદીના ફરજને જલ્દી થવા માટે આવી રીતે દુઆ બયાન થઈ છેઃ
મરકઝે જહાની આલુલ બૈત અલૈહેમુસ્સલામની વેબસાઈટમાં “મુશ્કેલામાં ઈમામ ઝમાના અ.જ. ની ઝિયારતનો થોડુંક ભાગ” (السلام عليک يا صاحب التدبير) જે “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં નક્લ થઈ છે, એમ આવી છેઃ
શતાબ્દીઓ વિત્યા પછી પણ ઈમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મજાલિસ સ્થિર કરવી
ઈમામ મહેદીના ઝહૂરમાં જલ્દી માટે દુઆ વિશે મર્હૂમ આયતુલ્લાહ સૈયદ શહાબુદ્દીન મજફી મરઅશીનો સંદેશ
હઝરત બકિય્યતુલ્લાહીલ આઝમ ઈમામે ઝમાના (અ.જ.) નો ચમકતો નૂર
મર્હૂમ અલી કની અને એમના સબ્રનો પરિણામ
ધૈર્ય અને મક્કમતા ઈરાદાને મજબૂત કરે છે
ધૈર્ય રહસ્યોના ખજાનાની ચાબી
ઇન્તેઝારની મહત્વતા અને એહમિય્યત
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
શું ખુદાવન્દે આલમ અમારી દુઆ કબૂલ કરવા માટે મોહતાજ છે કે એને વધારે યાદ કરીએ?
અગર ખુદાવન્દે આલમ ગેબતના જમાનામાં, ઈમામ મહેદી અ.જ.ના અદ્રશ્ય હોવા ઉપર રાજી છે, તો અમે કેમ એમના ઝહૂર માટે દુઆ કરીએ છીએ?
આ લેખમાં “یا الہ الالھۃ”નો અર્થ શું છે?
શું દરેક આયત અથવા દુઆ જે હઝરત ઈસ્હાકની સંતાનો વિશે હોય એ બનાવટી અને ઈસ્રાઈલી છે?
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
મસ્જિદે કુફાથી સીઘું પ્રસારિત
મસ્જિદે સહેલાથી સીઘું પ્રસારિત
હઝરત અલી (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
Islamic calendar
મહિનો રમઝાન 1444
1 રમઝાન
1-ઈમામ હસન અ.સ. ના સંતાનોમાંથી સૈયદા નફીસહની વફાત (સને ૨૦૮ હીજરી) 2-મરવાન બિન હેકમ મલઉનની મોત 3-જંગે તબૂક, સને ૯ હીજરી
3 રમઝાન
1-હઝરત ઈસા અ.સ. ઉપર આસમાની કિતાબ (ઈન્જીલ) ઉતરવી
4 રમઝાન
1-ઉબૈદુલ્લાહ બિન ઝિયાદ મલઉનના પિતા ઝિયાદ બિન અબીહની મોત, સને ૫૩ હીજરી
5 રમઝાન
1-ઈમામ મોહમ્મદ તક઼ી અ.સ. નો જન્મ, એક રિવાયતના પ્રમાણે 2-ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ઝુહુરના સાલમાં પ્રકૃતિના વિરૂઘ્દ્ર ચંદ્ર ગ્રહણ લાગવો
6 રમઝાન
1-હઝરત મૂસા બિન ઈમરાન અ.સ. ઉપર આસમાની કિતાબ (તૌરેત) ઉતરવી 2-ઈમામ હુસૈન અ.સ. પાસે કૂફી વાસીઓ તરફથી બાર હજાર પત્રો મોકલવામાં આવ્યાં કે એ હઝરત ઈરાક આવી જાય 3-ઈમામ રેઝા અ.સ. ની વિલાયતઅહેદી (સને ૨૦૧ હીજરી)
7 રમઝાન
1-હઝરત અલી અ.સ. ના પિતા જનાબે અબૂ તાલિબની વફાત, (સન ૧૦ હીજરી) (એક રિવાયતના પ્રમાણે) 2-આજના દિવસે હઝરત અલી અ.સ. ના મુબારક હાથોથી ખૈબરનો કિલ્લો ફતેહ થયો, (સને ૭ હીજરી)
10 રમઝાન
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની પત્નિ જનાબે ખદીજા બિન્તે ખુવૈલદની વફાત, (બેઅસતના ૩ સાલ પહેલાં) 2-ઈમામ હુસૈન અ.સ. સુધી કૂફા વાસીઓનો પ્રથમ પત્ર પહોંચ્યો (સને ૬૦ હીજરી)
12 રમઝાન
1-હઝરત દાઉદ અ.સ. ઉપર આસમાની કિતાબ (ઝબૂર) ઉતરવી 2-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. એ મહાજેરીન અને અન્સારના દરમિયાન અકદે ઉખુવ્વત બાંધ્યો (સન ૧ હીજરી) 3-હઝરત ઈસા બિન મરયમ અ.સ. ઉપર આસમાની કિતાબ ઈન્જીલ ઉતરવી
13 રમઝાન
1-ઈમામ સજ્જાદ અ.સ. ની તેરમી રમઝાનુલ મુબારકમાં દુઆ જેમાં એમણે ઈમામ મહેદી અ.જ. માટે દુઆકરી હતી.
14 રમઝાન
1-મુખ્તાર બિન અબી ઉબૈદ સક઼ફીની શહાદત (સને ૬૭ હીજરી)
15 રમઝાન
1-ઈમામ હસન મુજતબા અ.સ. નો જન્મ (સન ૨ હીજરી) 2-ઈમામ હુસૈન અ.સ. ના માધ્યમથી મુસ્લિમ બિન અક઼ીલ કૂફા કૂચ કર્યા (સને ૬૦ હીજરી) 3-હજ્જાજ મલઉને રમઝાનના બપોરે લોકોને ઈફ્તાર કરવાનો આદેશ આપ્યો (સને ૯૧ હીજરી) 4-ઈમામ અલી અ.સ. ના ચુંટયા પછી મોહમ્મદ બિન અબી બક્ર પહોંચ્યાં, સને ૩૭ હીજરી 5-ઈમામના ઝુહુરના સાલમાં પ્રકૃતિના વિરૂઘ્દ્ર સુર્ય ગ્રહણ થવો
17 રમઝાન
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની મેઅરાજ (હીજરતના છ માસ પહેલાં) 2-જંગે બદ્ર (સને ૨ હીજરી) 3-મસ્જિદે મુકદ્દસે જમકરાન બનાવ્વા માટે ઈમામ મહેદી અ.જ. નો આદેશ 4-આએશાની મોત
18 રમઝાન
1-હઝરત મૂસા બિન ઈમરાન અ.સ. ના ઉપર આસમાની કિતાબ તૌરેત ઊતરવી (એક રિવાયતના પ્રમાણે) 2-આસમાની કિતાબ ઝબૂર ઉતરવી (એક રિવાયતના પ્રમાણે)
19 રમઝાન
1-આજના દિવસે ઈમામ અલી અ.સ. પર પ્રહાર થયો હતો (સને ૪૦ હીજરી)
20 રમઝાન
1-આજે હઝરત ઈસા અ.સ. આકાશમાં ચાલી ગયાં (એકીસમી રમઝાનની રાત્રે) 2-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ના મુબારક હાથોથી મક્કાની ફતેહ (સને ૮ હીજરી)
21 રમઝાન
1-હઝરત અલી અ.સ. ની શહાદત (સને ૪૦ હીજરી) 2-હઝરત મૂસા બિન ઈમરાન અ.સ. ની વફાત 3-હઝરત ઈસા અ.સ. આકાશમાં ચાલી ગયાં 4-હઝરત મૂસા અ.સ. ના વસી હઝરત યોશઅ અ.સ. ની વફાત
23 રમઝાન
1-કદ્રની રાત 2-કુર્આને કરીમ ઉતરવું (હીજરતના તેર સાલ પહેલાં) 3-તેવીસમી રમઝાનની રાત્રે ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ઝુહુરના સાલમાં જીબ્રઈલ અ.સ. ઈમામના નામથી એમણે પુકારશે.
24 રમઝાન
1-અબુ લહેબની મોત, સને ૨ હીજરી 2-હજ્જાજ બિન યુસુફ સક઼ફી મલઉનની મોત, સને ૯૫ હીજરી
25 રમઝાન
1-ઈમામ મહેદી અ.જ. ના જન્મના ચાલીસ દિવસો પછી સને ૨૫૫ હીજરીમાં જનાબે હકીમા ખાતુને ઈમામને જોયું. 2-હજ્જાજ બિન યુસુફ સક઼ફી મલઉનની મોત, સને ૯૫ હીજરી, બીજી રિવાયતના પ્રમાણે
30 રમઝાન
1-જંગે હુનૈય્ન (સને ૮ હીજરી)
આજના મુલાકાતીઃ : 5019
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 5499
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 102435870
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 75899617