ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
419810

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ، وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકની પંદરમી આવૃત્તિ
અલ-મુન્જી સાઈટમાં “પુસ્તકો માટે ઓર્ડર” નો ભાગ સક્રિય
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ હેક થઈ ગઈ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટમાં ધણી ભાષાઓ સામેલ
અલ-મુન્જી વેબ સાઈટ ટુંક સમયમાં જ આઠ ભાષાઓમાં આવશે.
“સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો અરબી અનુવાદમાં નવી આવૃત્તિ
“મુન્તખબ સહીફએ મહેદીય્યહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં નવો અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકનો ઉર્દૂ ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તક (ઈમામે મહેદી અ.જ. ની આફાક઼ી હુકૂમત) અત્યાર
“દૌલતે કરીમએ ઈમામ ઝમાન” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોની હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ.
“દૌલતે કરીમએ ઈમામે ઝમાન” પુસ્તકનો ઇંગલિશ ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-ક઼તરહ” પુસ્તકનો ઉર્દૂમાં અનુવાદ.
“સહીફએ રીઝવીયહ” પુસ્તકનો સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અસરારે મોવફ્ફેક઼િય્યત” પુસ્તકના અમુક અધ્યાયોનું સિંધી ભાષામાં અનુવાદ.
“અલ-સહીફતુલ-મુબારકતુલ-મહેદીય્યહ” પુસ્તકમાં સૌથી વધારે પાનાંનો ઈજાફો.
વિષય ઉપર જુમહુરિએ ઈસ્લામી દૈનીકથી “અલ-સહીફતુલ મુબારકતુલ મહેદિય્યહ” પુસ્તકના વિશે એક નિબંધ
કેમ “કાએમ” શબ્દને (ઈમામ ઝમાનાનો ઉપનામ) સાંભળીને ઉભું થવું મુસ્તહબ છે?
નવો વર્ષનો સમય ઈમામ ઝમાનાના ફરજ માટે દુઆ
મુહિબ્બાને હઝરતે મહેદી અ.જ. વેબસાઈટમાં “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં રમજાન માસમાં ઈમામ મહેદીના ફરજને જલ્દી થવા માટે આવી રીતે દુઆ બયાન થઈ છેઃ
મરકઝે જહાની આલુલ બૈત અલૈહેમુસ્સલામની વેબસાઈટમાં “મુશ્કેલામાં ઈમામ ઝમાના અ.જ. ની ઝિયારતનો થોડુંક ભાગ” (السلام عليک يا صاحب التدبير) જે “સહીફએ મહેદિય્યહ” પુસ્તકમાં નક્લ થઈ છે, એમ આવી છેઃ
શતાબ્દીઓ વિત્યા પછી પણ ઈમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મજાલિસ સ્થિર કરવી
ઈમામ મહેદીના ઝહૂરમાં જલ્દી માટે દુઆ વિશે મર્હૂમ આયતુલ્લાહ સૈયદ શહાબુદ્દીન મજફી મરઅશીનો સંદેશ
હઝરત બકિય્યતુલ્લાહીલ આઝમ ઈમામે ઝમાના (અ.જ.) નો ચમકતો નૂર
મર્હૂમ અલી કની અને એમના સબ્રનો પરિણામ
ધૈર્ય અને મક્કમતા ઈરાદાને મજબૂત કરે છે
ધૈર્ય રહસ્યોના ખજાનાની ચાબી
ઇન્તેઝારની મહત્વતા અને એહમિય્યત
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
શું ખુદાવન્દે આલમ અમારી દુઆ કબૂલ કરવા માટે મોહતાજ છે કે એને વધારે યાદ કરીએ?
અગર ખુદાવન્દે આલમ ગેબતના જમાનામાં, ઈમામ મહેદી અ.જ.ના અદ્રશ્ય હોવા ઉપર રાજી છે, તો અમે કેમ એમના ઝહૂર માટે દુઆ કરીએ છીએ?
આ લેખમાં “یا الہ الالھۃ”નો અર્થ શું છે?
શું દરેક આયત અથવા દુઆ જે હઝરત ઈસ્હાકની સંતાનો વિશે હોય એ બનાવટી અને ઈસ્રાઈલી છે?
શું ઝહૂરના જમાનામાં બધા ઝાલિમોનું અંત થઈ જશે અને કોઈ પણ ઝુલ્મ વ અત્યાચાર બાકી ના રહેશે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવી, દુઆએ ગૈબતના શબ્દો (وصبّرنی علی ذلک حتی لا احبّ تعجیل ما اخّرت ولا تأخیر ما عجّلت) નો વિરોધ કરે છે?
શું ઝહૂરની જલ્દી માટે દુઆ કરવાનો આદેશ, ઈમામ મહેદી અ.જ. ના ફરમાન “وأما ظهور الفرج فإنّه إلی الله” નો વિરોધ કરે છે?
ઝિયારતે આલે યાસીનમાં “اللهم صلّ علی محمّد حجّتک فی أرضک” થી મુરાદ રસુલે ખુદા સ.અ.વ. છે અથવા હઝરત ઈમામ મહેદી અ.જ.?
સખત મુશ્કેલો, ક્યા પોઝેટીવ ગુણો રાખે છે?
શેખૈનની ખિલાફત ગસ્બ કરવાના વિષયમાં એક દલીલને બયાન કરો.
પોતાની હાજત માટે બહુજ કાર્યો કર્યાં અને ચિલ્લહ પણ કર્યો પરંતુ મારી હાજત પૂરી ના થઈ, હું શું કરું?
શું આ વાત સત્ય છે કે તય્યુલ અર્ઝમાં માદ્દીયત દૂર થઈ જાય છે અને તય્યુલ અર્ઝ થાય છે?
અગર વિલાયતે અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામ એવી રીતે થાય કે જે મખલૂક અક્લ (બુદ્ધિ) રાખે છે તો પછી કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ કે આલુલ્લાહ ની વિલાયત બધી મુમકેનાત અને મખલૂકાત ઉપર છે?
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?
મસ્જિદે કુફાથી સીઘું પ્રસારિત
મસ્જિદે સહેલાથી સીઘું પ્રસારિત
હઝરત અલી (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ના હરમથી સીઘું પ્રસારિત
Islamic calendar
મહિનો રબીઉલ 1445
1 રબીઉલ
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ને દફન કર્યા બાદ હઝરત અલી અ.સ. ના ઘર ઉપર બૈઅત લેવા માટે પ્રથમ ભીડ જમા થવી, સને ૧૧ હીજરી 2-રસુલે અકરમ સ.અ.વ. ની મદીના તરફ હીજરત (૧૩ બેઅસત) 3-“લૈલતુલ મબિત” (એ રાત જેમાં હઝરત અલી અ.સ. રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની જગ્યાએ ઉંધ્યા) (૧૩ બેઅસત) 4-હઝરત અલી અ.સ. ની શાનમાં એક આયત ઉતરવી (સને ૧ હીજરી) 5-“સાહેબુઝ-ઝન્જ” ના કેયામના વિશે હઝરત અલી અ.સ. ની પેશગોઈ 6-ઈમામ સાદિક અ.સ. ની દુઆથી દાઉદ ઇબ્ને અલી ઇબ્ને અબદુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ વાલીએ મદીનાની મોત કેમકે એણે ઈમામના સાથી મોઅલ્લા ઇબ્ને ખનિસની હત્યા કરી હતી, સને ૧૩૩ હીજરી
3 રબીઉલ
1-કુમમાં મોહમ્મદ ઇબ્ને મૂસા ઇબ્ને મુબરક઼હની વફાત (સને ૩૧૫ હીજરી) 2-યઝીદ ઇબ્ને મઆવીયહના માધ્યમથી કાબાને ખરાબ કરવો અને એમાં આગ લગાવ્વી (સને ૬૪ હીજરી)
4 રબીઉલ
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. “ષોર” ગુફાથી બહાર આવીને મદીનાની તરફ નીકળયા (સને ૧ હીજરી)
5 રબીઉલ
1-ઈમામ હુસૈન અ.સ. ની પત્રી સકીનાની વફાત (સને ૧૧૭ હીજરી)
8 રબીઉલ
1-ઈમામ હસન અસકરી અ.સ. ની શહાદત (સને ૨૬૦ હીજરી) 2-ઈમામ મહેદી અ.જ. ૩૯ લોકો સામે જાહેર થયા અને ઈમામ હસન અસકરી અ.સ. ના જનાઝા ઉપર નમાઝ પઢી, સને ૨૬૦ હીજરી 3-ઈમામ મહેદી અ.જ. ની “ગૈબતે સુગ઼રા” ની શરૂઆત, સને ૨૬૦ હીજરી
9 રબીઉલ
1-અબુ લુલુના માધ્યમથી ઉમરની હત્યા 2-ઉમરે સઅદની મોત 3-ઉમર ઇબ્ને ખત્તાબની મોત પછી છ લોકોની શુરામાં ઇબ્ને અબ્બાસ હઝરત અલી અ.સ. ના અધિકાર માટે ઉભા થયા અને ઈમામોના નામ ઝિક્ર કર્યાં અને ઈમામ મહેદી અ.જ. ની ગૈબતની ખબર આપી, સને ૨૩ હીજરી 4-સિરીયામાં બનિ ઉમય્યહનો દસમો ખલીફો હિશામ ઇબ્ને અબદુલ મલીકની મોત, સને ૧૨૫ હીજરી 5-શિઆઓ માટે ખુશી અને ઈદે “બક઼ર” (બકરઈદ)
10 રબીઉલ
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. નાં દાદા અબદુલ મુત્તલીબની એમના આઠમાં વર્ષમાં મોત (હીજરતના ૪૫ સાલ પહેલાં) 2-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની ૨૫ વર્ષમાં હઝરત ખદીજા સ.અ. ની સાથે લગ્ન, (હીજરતના ૨૮ સાલ પહેલાં) 3-શહીદે સાની રહ. ની એમની શહાદતના ૫ વર્ષ પહેલાં ઈમામ મહેદી અ.જ. ની સાથે મુલાકાત, સને ૯૬૧ હીજરી 4-મઆવીયહ મલઉનની ગાસેબાના ખીલાફતની શરૂઆત, સને ૪૧ હીજરી
11 રબીઉલ
1-ઈમામ રેઝા અ.સ. નો જન્મ “ઉયુનીલ અખબાર” ની રિવાયત પ્રમાણે, સને ૧૫૩ હીજરી
12 રબીઉલ
1-આજના દિવસે રસુલે ખુદા સ.અ.વ. મદીનામાં ક઼બાની જગ્યાએ પહોંચ્યા હતા. (સને ૧ હીજરી) 2-ઈમામ હુસૈન અ.સ. નો ખુનનો બદલો લેવા મુખ્તારે ઇબ્ને અબિ ઉબૈદા સક઼ફી કુફી નીકળયા હતા, (સને ૬૬ હીજરી) 3-બનિ મરવાનની હુકુમત ખત્મ થઈ, સને ૮૨ હીજરી 4-આઠમો અબ્બાસી ખલીફા મોઅતસીમ અબ્બાસી મલઉનની મોત, સને ૨૨૭ હીજરી
14 રબીઉલ
1-યઝીદ ઇબ્ને મઆવીયહ મલઉનની મોત, સને ૬૪ હીજરી 2-બનિ અબ્બાસના ખલીફા મૂસા અલ-હાદી અલ-અબ્બાસી મલઉનની મોત, સને ૧૭૦ હીજરી એક રિવાયતના પ્રમાણે
15 રબીઉલ
1-જંગે હમઝહ ઇબ્ને અબદુલ મુત્તલીબ અ.સ. (સને ૨ હીજરી) 2-વીસમો અબ્બાસી ખલીફા અહેમદ ઇબ્ને મુક઼તદીર અબ્બાસી મલઉનની મોત, સને ૩૨૯ હીજરી
17 રબીઉલ
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. નો જન્મ, સને આમુલ-ફીલ 2-ઈમામ જાફરે સાદિક અ.સ. નો જન્મ, સને ૮૩ હીજરી
22 રબીઉલ
1-જંગે બનિ નઝિર, સને ૪ હીજરી)
23 રબીઉલ
1-આજના દિવસે હઝરત ફાતેમા માસૂમા કુમ શહેરમાં દાખલ થયા, સને ૨૦૧ હીજરી
25 રબીઉલ
1-જંગે દોમતુલ જનદલ (સને ૫ હીજરી)
26 રબીઉલ
1-ઈમામ હસન અ.સ. ની સુલ્હ (સને ૪૧ હીજરી)
27 રબીઉલ
1-રસુલે ખુદા સ.અ.વ. ની મેરાજ (એક રિવાયતના પ્રમાણે)
આજના મુલાકાતીઃ : 9447
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 35697
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 107135883
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 78378272