امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
آیا در سقیفه نامی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برده شده؟

آیا در سقیفه نامی

از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برده شده؟

در جریان سقیفه آیا همۀ مسلمانان شرکت داشتند یا نه؟ اگر بگویند همه شرکت داشته اند که یقیناً خلافت واقع است زیرا تنها تعدادی از انصار در سقیفه جمع شده بودند و ابوبکر و عمر و ابوعبیده از اوّل تشکیل جریان سقیفه اطّلاعی نداشتند. بنابراین چون همۀ مردم در آن شرکت نداشته و از آن بی اطلاع بودند کسانی که در آنجا جمع شده بودند در رأی گیری، افراد خارج از سقیفه ما نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و بزرگان اصحاب رسول الله صلّی الله علیه وآله را در نظر داشتند یا نه؟

اگر بگویند آن ها را در نظر داشته و نام آن ها را نیز به میان آورده اند ولی آن ها رأی  نیاورده اند که یقیناً خلاف واقع است و اگر همان تعداد محدود و موجود در سقیفه را در نظر داشته اند که نمی توان آن را شورای مسلمانان نامید. بلکه جریانی بوده که در میان افراد محدود و موجود در سقیفه واقع شده است نه همۀ مسلمانان.

 

بازدید : 1263
بازديد امروز : 2758
بازديد ديروز : 6403
بازديد کل : 107462075
بازديد کل : 78541461