امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فهرست مطالب

   فهرست مطالب

  

مقدّمه

 • امامان معصوم‏ عليهم السلام و بيان اسرار الهى   
 • اهميّت مداومت بر دعا    
 • دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه لازم و ضرورى است  
 • مظلوم‏ترين فرد عالم  
 • نصيحتى از مرحوم حاج شيخ رجبعلى خيّاط  
 • تجربه مهمّ مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى   
 • تشكيل مجالسِ دعا براى تعجيل ظهور امام زمان عجل اللَّه  فرجه  
 • توجّه به وظايف دوران غيبت   
 • اعتياد به عصر غيبت امام عصر ارواحنا فداه !  
 • روش فكرى خود را تغيير دهيد!   
 • به سوى امير عالم هستى   
 • توجّه به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه لازم است  
 • انتظارِ ظهور يا اعتقاد به ظهور؟!   
 • عظمت امام عصر ارواحنا فداه در كلمات اهل بيت‏عليهم السلام  

 

   بخش اوّل نمازها

 • نماز امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • نماز مسجد مقدّس جمكران   
 • نماز توجّه به حضرت صاحب الزمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • نماز و دعاى فَرَج براى رفع مشكلات مهمّ   
 • نماز استغاثه به امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • اهداء نماز به امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه در روز پنجشنبه 
 • نماز امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف در شب جمعه   

 

   بخش دوّم : دعاهاى قنوت

 • دعا براى ظهور امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه در قنوت نمازها  
 • دعاى قنوت حضرت بقيّة اللَّه‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • دعاى دوّم حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در قنوت   
 • دعاى سوّم آن حضرت در قنوت   
 • دعا در قنوت نماز جمعه براى ظهور آن بزرگوارعجل اللَّه تعالى فرجه  

 

   بخش سوّم : ادعيه بعد از نمازها

 • دعا براى ظهور حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه بعد از هر نماز واجب    
 • دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه بعد از نمازهاى واجب 
 • دعا براى تشرّف خدمت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه
 • دعاى ديدار امام زمان ارواحنا فداه  
 • دعاى بعد از نماز صبح   
 • دعا براى حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه بعد از نماز صبح   
 • دعاهايى كه حضرت‏بقيّةاللَّه‏ارواحنافداه براى‏برطرف‏شدن مشكلات‏شديد
 • دعا براى ظهور آن حضرت پس از نماز صبح و ظهر در هر روز   
 • دعا براى ظهور آن بزرگوار ارواحنا فداه پس از نماز ظهر در هر روز   
 • دعا براى ظهور امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه پس از نماز عصر   
 • دعا براى ظهور امام زمان ارواحنافداه بعد از دو ركعت اوّل نماز شب   

 

   بخش چهارم : دعاهاى ايّام هفته

 • دعا براى ظهور امام زمان‏عجل اللَّه تعالى فرجه در روزهاى پنجشنبه  
 • صلوات‏براى‏ظهورآن‏حضرت ازعصرروزپنجشنبه‏تاپايان‏روزجمعه 
 • دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه در شب جمعه   
 • دعاى‏ علوى‏ مصرى‏ از امام‏ زمان‏ ارواحنا فداه‏ كه‏ در گرفتاري هاى‏ شديد خوانده‏ مى‏شود
 • فضيلت دعاى ندبه  
 • دعاى ندبه  
 • دعا براى ظهور امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه در روز جمعه     
 • صلوات ضرّاب اصفهانى   
 • فضيلت خواندن سوره بنى‏ إسرائيل در هر شب جمعه   

 

   بخش پنجم دعاهاى هر ماه

 • دعاى‏ ايّام‏ ماه‏ رجب‏ كه‏ از ناحيه‏ مقدّسه‏ امام‏ زمان‏ ارواحنا فداه‏ صادر شده‏ است 
 • دعاى ديگر در ايّام ماه رجب كه از ناحيه مقدّسه رسيده است   
 • دعاى سوّم در ايّام ماه رجب  
 • دعاى روز سوم شعبان  
 • فضيلت شب نيمه شعبان  
 • دعاى شب نيمه شعبان   
 • دعاى افتتاح  
 • دعا براى‏ ظهور امام زمان‏ ارواحنا فداه در روز سيزدهم ماه‏ مبارك‏ رمضان  
 • دعا براى‏ ظهور امام‏ زمان‏ ارواحنافداه‏ در شب‏ بيست‏ وسوّم‏ ماه‏ مبارك‏ رمضان 
 • دعاى‏ ديگر براى‏ ظهور آن‏ حضرت‏ در شب‏ بيست‏ وسوّم‏ ماه‏ مبارك‏ رمضان 
 • دعاى‏ سوّم‏ براى‏ ظهور آن‏ حضرت‏ در شب‏ بيست‏ وسوّم‏ ماه‏ مبارك‏ رمضان  
 • دعاى روز عيد غدير؛ كسى كه آن را بخواند مانند كسى است كه زير پرچم حضرت قائم‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف و در خيمه آن حضرت باشد   
 • تسبيح حضرت امام زمان ارواحنا فداه از روز هيجدهم تا آخر هرماه  

 

بخش ششم : دعاهايى که مخصوص روز معيّنى

از ايّام هفته نيست

 • دعاى عهد  
 • دعاى عهد ديگر   
 • دعاى زمان غيبت   
 • دعاى معرفت در زمان غيبت  
 • دعاى ديگر در زمان غيبت   
 • دعاى ديگرى نيز در زمان غيبت   
 • دعاى غريق در زمان غيبت   
 • دعاى نجات از فتنه‏هاى آخرالزمان   
 • دعاى فرج (إلهي عظُم البلاء)  
 • دعا در ساعت مخصوص به آن حضرت ارواحنا فداه   
 • دعاى حضرت صاحب الأمرعجل اللَّه تعالى فرجه الشريف  
 • دعاى سهم الليل، از امام زمان ارواحنا فداه  
 • دعاى ديگر از امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • دعاى «يا نور النّور» از امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • دعاى ديگر از امام زمان ارواحنا فداه براى رفع مشكلات  
 • دعاى‏ مهمّ‏ ديگر از امام‏ زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف براى برآورده‏ شدن‏ حاجت‏ها  
 • دعاى امام عصر ارواحنا فداه براى شفاء از بيمارى‏ها  
 • دعاى ديگرى از امام‏ زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف براى رهايى از سختيها و مشكلات   
 • حرز امام زمان‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • دعاى شيعه هنگام خروج حضرت قائم ارواحنا فداه   
 • صلوات بر حضرت فاطمه زهراعليها السلام (أللّهمّ صلّ على فاطمة وأبيها...)   
 • فضيلت سوره‏ هاى «مسبّحات»   

 

   بخش هفتم توسّل به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 • دعاى توسّل معروف به دعاى توسّل خواجه نصيررحمه الله   
 • دعاى توسّل به حضرت بقيّة اللَّه‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • توسّل‏ ديگر به حضرت‏ بقيّةاللَّه‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف در مشكلات (يافارس‏ الحجاز)  
 • توسّل ديگر به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه (يا صاحب الزّمان)   
 • توسّل ديگر به آن حضرت صلوات اللَّه عليه   

 

   بخش هشتم عريضه و نوشتن نامه به امام عصر ارواحنا فداه

 • كيفيّت نوشتن نامه به محضر امام عصر عجل اللَّه تعالى فرجه

 

   بخش نهم : استخاره

 • استخاره اوّل   
 • استخاره دوّم   

 

   بخش دهم : درباره حرز يمانى و حكايت آن

 • حكايت حرز يمانى   
 • حرز يمانى  

 

   بخش يازدهم : زيارت‏ها

 • استحباب زيارت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در هر زمان و مكان  
 • زيارت حضرات معصومين‏ عليهم السلام و هديه ثواب آن به‏ پيشگاه‏ حضرت‏ بقيّة اللَّه‏ عليه السلام 
 • زيارت آل يس  
 • زيارت ندبه   
 • زيارت امام زمان ارواحنا فداه در روز جمعه   
 • زيارت حضرت بقيّةاللَّه‏ ارواحنافداه‏ كه‏ در مشكلات‏ وموارد ترسناك‏ خوانده‏ مى‏ شود 
 • زيارت ناحيه مقدّسه   
 • زيارت رجبيّه كه در حرمهاى مطهّر اهل بيت‏ عليهم السلام در ماه‏ رجب‏ خوانده‏ مى‏شود 
 • زيارت حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه در سرداب مقدّس  
 • زيارت دوّم حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه   
 • زيارت سوّم حضرت بقيّة اللَّه‏ عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف   
 • ذكر صلوات بر امام زمان ارواحنا فداه   

 

 

   بخش دوازدهم :  زياراتِ نوّاب امام عصر ارواحنا فداه

   و بعضى از دعاهايى كه اصحاب آن بزرگوار نقل نموده‏اند

 • زيارت نوّاب امام زمان ارواحنا فداه  
 • دعاى سمات كه از نايب دوّم جناب‏ محمّد بن‏ عثمان‏ قدس سره روايت شده‏ است   
 • دعاى حضرت خضر عليه السلام معروف به دعاى كميل   

 

   خاتمه كتاب يا ملحقات : بعضى از عباداتى كه مورد توجّه حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه مى‏باشند

 • زيارت عاشورا   
 • دعاى علقمه   
  بازدید : 28327
  بازديد امروز : 28424
  بازديد ديروز : 38125
  بازديد کل : 124088725
  بازديد کل : 87115960