امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين ‏عليه السلام درباره قيام صاحب الزنج

پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين ‏عليه السلام درباره قيام صاحب الزنج

(اوّل ماه ربيع الأوّل سنه 258)

در اين روز (اوّل ماه ربيع الأوّل) سنه 258، معتمد عبّاسى برادر خود «موفّق» را با «مفلح» به بصره فرستاد به جهت محاربه با صاحب زنج، و در آن واقعه «مفلح» كشته‏ گشت و «موفّق» نيز از محاربه دست كشيد و گذشت تا ماه صفر، سنه 267 كه باز «موفّق» به جنگ صاحب زنج بيرون شد و در بصره با او جنگ كرد تا او را بكشت ومدّت ايّام تسلّط و قهر صاحب زنج چهارده سال و چهار ماه بوده و در اين مدّت قليل‏ بسيارى از مردم را بكشت و بر زن و طفل رحم نمى‏ كرد و ايشان را به قتل مى‏ رسانيد وخانه‏ هاى بسيار، خراب كرد و آتش زد و مردم در حقّ مقتولين او بر دو نوعند: مكثر ومقلل.

 

مكثر گفته ‏اند كه جز عالم الغيوب نداند عدد آن كسانى را كه صاحب زنج از بلاد وامصار و قرى بكشت، چه از كثرت به مرتبه ‏اى است كه ممكن نيست در شمار آيد.

مقلل گفته‏ اند كه فانى كرد از مردم پانصد هزار نفس و كلام هر دو فرقه مبتنى بر ظنّ ‏و حدس است.

نقل شده كه در يك واقعه در بصره سيصد هزار نفس از مردم بكشت و فتنه او بر مردم بصره سخت عظيم بود و مردم بصره در ايّام او به غير از قليلى كه سالم ماندند بعضى مقتول و بعضى غريق گشتند و بسيارى از ايشان مخفى و پنهان شده بودند.

مردم بصره روزها پنهان بودند و شب‏ها بيرون مى ‏آمدند و سگ‏ها و گربه‏ ها را مى ‏گرفتند و از گرسنگى مى‏ خوردند، تا آن‏ كه سگ و گربه و موش را تمام كردند. پس‏ هر گاه كه يك نفر از ايشان مى‏ مرد، گوشت او را بر خود قسمت مى ‏كردند و مى ‏خوردند و چنان كار بر مردم تنگ شد كه گفته‏ اند: زنى را ديدند كه سرى بر دست‏ گرفته و مى ‏گريد. سبب پرسيدند.

گفت: مردم دور خواهرم جمع شدند تا بميرد و گوشت او را بخورند، هنوز خواهرم جان نداده بود كه او را پاره پاره كردند و گوشت او را قسمت كردند و ازگوشت او قسمت به من ندادند جز سرش را و در اين قسمت بر من ظلم نمودند.

فقير گويد: اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در اخبار غيبيّه خود مكرّر اشاره فرموده به خروج ‏صابح زنج و قتل مردم بصره و گرسنگى و گرفتارى‏ هاى ايشان و در «نهج البلاغه» است كه فرمود:

فتن كقطع الليل المظلم لاتقوم لها قائمة.

إلى أن قال ‏عليه السلام: فويل لك يا بصرة من جيش من نقم اللَّه لا رهج له، ولاحسّ، وسيبتلي أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر.(243)

 


243) وقايع الأيّام:  202.

 

منبع: معاويه ج ... ص ...

 

 

 

بازدید : 5539
بازديد امروز : 2384
بازديد ديروز : 6403
بازديد کل : 107461326
بازديد کل : 78541086