امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
آغاز ظهور با یاد امام حسین علیه السلام

آغاز ظهور

با یاد امام حسین علیه السلام

نه تنها سازمان سيا بلكه بسيارى از سياستمداران جهان مى‏ دانند قيام امام زمان عجّل الله تعالى فرجه با ياد امام حسين علیه السلام آغاز مى ‏شود و شعار ياوران قدرتمند آن حضرت يا لثارات الحسين است، از آنجا كه نام امام حسين علیه السلام در سراسر جهان محبوبيّت ويژه دارد و بسيارى از مردمان جهان حتّى - غير شيعيان - آرزوى زيارت امام ‏حسين علیه السلام و شركت در پياده روى به سوى كربلا را دارند.

حضرت مهدى عجّل الله تعالى فرجه از آغاز ظهور، امام حسين علیه السلام را جدّ خود و خود را از نسل آن حضرت به مردم جهان معرّفى‏ مى كنند زيرا مردم جهان بر اثر عزادارى ‏هاى شيعيان و زيارت‏ هاى ‏ميليونى با نام امام حسين علیه السلام آشنا هستند و مى‏ دانند آن حضرت در غربت و مظلوميّت و تشنه شهيد شده ‏اند.

حضرت مهدى عجّل الله تعالى فرجه در آغاز ظهور اين ندا را به‏ سراسر جهان ابلاغ مى ‏كنند:

«ألا يا أهل العالم اعلموا انّ جدّي الحسين علیه السلام قتلوه‏ عطشانا»(1)

اى اهل جهان آگاه باشيد و بدانيد كه حسين علیه السلام جدّ مرا تشنه‏ كشتند.

نداى حضرت ولىّ عصر عجّل الله تعالى فرجه ظهور در نكته‏ هايى دارد كه توجّه شما را به چند نمونه از آن ‏ها جلب مى‏ كنيم:

1- خطاب آن حضرت در حالى كه به خانه خدا تكيه داده ‏اند: ألايا أهل العالم است يعنى سخن آن حضرت با تمام مردم جهان است ‏نه فقط با اهل مكّه. بنابراين هر چند نداى آن حضرت از مكّه و از كنار خانه خدا است ولى ظاهر آن اين است كه همه مردم در سراسر جهان آن صدا را مى ‏شنوند. همانگونه كه نداى جبرائيل را قبل از ظهور تمام مردمان جهان مى ‏شنوند.

2- نكته مهمّ ديگر اين است كه صداى آن حضرت را تمامى ‏مردمان جهان به زبان خود مى‏ شنوند همانگونه كه نداى جبرائيل را نيز در سراسر جهان همه مردم به زبان خود مى ‏شنوند و گرنه ‏خطاب حضرت را فقط كسانى كه با زبان عربى آشنا هستند درك ‏مى ‏كنند؛ ولی همانگونه كه قيام آن حضرت، يك قيام جهانى است، نداى آن بزرگوار نيز جهانى و براى همه مردم جهان است.

3- نداى امام زمان عجّل الله تعالى فرجه از كنار خانه خدا است، امّا تمام مردمان جهان آن صدا را يك ‏سان مى ‏شنوند، نه اينكه هر كس ‏به مركز صدا نزديك ‏تر است آن را بسيار بسيار بلند بشنود و ساير مردم جهان هر چه دورتر باشند ضعيف ‏ تر بشنوند.

در صداهاى عادّى هر چه انسان به مركز صدا نزديك ‏تر باشد آن ‏را بلندتر مى ‏شنود و هر چه دورتر باشد ضعيف ‏تر مى ‏شنود تا به ‏جايى كه صدا محو مى‏ شود و كسى آن را نمى‏ شود. و اين يك ‏معجزه بزرگ امام زمان صلوات الله وسلامه عليه است كه در همان آغاز ظهور واقع مى ‏شود؛ زيرا صداى آن بزرگوار در هيچ جاى عالم‏ محو نمى ‏شود مردم در سراسر جهان چه دور باشند يا نزديك ‏صداى آن حضرت را يك ‏سان مى ‏شنوند.

4- نكته مهمّ ديگر اين است كه يكى از علل قيام حضرت بقيّة الله الاعظم عجّل الله تعالى فرجه، انتقام از دشمنان دين است، و مهمترين‏ دشمنان دين،  غاصبان حقّ ولايت هستند، پس نه تنها بايد از ستمگران موجود در عصر ظهور انتقام گرفته شود بلكه كسانى كه‏ باعث ايجاد ستم و ستمگرى در جهان شدند بايد زنده‏ شوند و از آنان انتقام گرفته شود. و از آنجا كه افراد اصلى در شهادت امام حسين علیه السلام و اسارت اهل بيت آن حضرت در روز عاشورا اولى و دومى هستند، پس بايد با زنده نمودن آنان از آن ‏ها انتقام گرفته شود.

براى همه كسانى كه اهل تحقيق و دقّت هستند مى ‏دانند، اگر جريان سقيفه پيش نمى ‏آمد هيچگاه امام حسين علیه السلام در روز عاشورا به شهادت نمى‏ رسيدند.

امام حسين علیه السلام در روز عاشورا به اين واقعيّت تصريح كرده ‏اند و در آن روز فرمودند قتلني فلان و فلان.

جالب توجّه است كه اين روايت را علماى اهل تسنّن نیز نقل ‏كرده  ‏اند و به اين عبارت امام حسين علیه السلام كه «قتلني فلان و فلان» تصريح كرده ‏اند:

خوارزمى يكى از علماى اهل سنّت در كتاب  مقتل الحسين علیه السلام خود چنين اعتراف مى كند:

چون بر بدن مبارك امام حسين علیه السلام زخم ‏هاى زيادى وارد شد ايستادند تا اندكى استراحت كنند، ضعف بر بدنشان غالب شده ‏بود، به طورى كه ديگر توان جنگ را نداشت، در اين هنگام‏ ناگاه سنگى آمد و بر پيشانيش خورد و خون جارى شد، پس ‏پيراهنش را بالا گرفت تا خون را از پيشانيش پاك كند كه ناگاه‏ تير تيز سه شعبه و مسمومى آمد و بر قلب حضرت نشست. امام حسين علیه السلام گفت: بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول ‏الله . آنگاه سر به آسمان بلند كرد و  عرضه داشت: خداى من! تو مى دانى كه اينان كسى را مى‏ كشند كه روى زمين فرزند پيامبرى جز او نيست. امام تير را از پشت سر بيرون آورد وخون مانند ناودان جارى شد. دستش را زير محل زخم گرفت‏ و  چون پر از خون شد به آسمان پاشيدند. كه قطره اى از اين‏ خون به زمين بازنگشت و پيش از آن سرخى در آسمان ديده‏ نشده بود. دو مرتبه دسته مبارك را زير زخم گرفت و چون از خون پر شد به صورت و محاسنش ماليد و فرمود: اين‏گونه به‏ خون خضاب خواهم بود تا جدّم محمد صلّی الله علیه وآله را ديدار كنم و بگويم اى رسول خدا! فلانى و فلانى مرا كشتند.(2)

***

با توجّه به آنچه گفتيم ظهور حضرت مهدى عجّل الله تعالى فرجه با ياد و نام ‏امام حسين علیه السلام آغاز مى ‏شود و آن گاه قيام و نبرد امام زمان عجّل الله تعالى فرجه شروع مى ‏شود، ياوران و ارتش الهى آن حضرت شعار يا لثارات الحسين سر مى ‏دهند. بديهى است علّت اين  نكته كه آغاز ظهور و همچنين در طول قيام آن حضرت كه شعار يا لثارات الحسين علیه السلام بر زبان‏ اصحاب و ياوران آن حضرت جاری می شود، آشنا بودن مردم با نام امام حسين علیه السلام است.

بنابراين نقش زيارت‏ هاى ميليونى و عزادارى‏ ها در قیام امام زمان ارواحنا فداه واضح شد.  اين نكته نيز آشكار شد كه چرا ستمگران نه تنها در اين زمان؛ بلكه از زمان ‏هاى دور با زيارت‏ ها و عزادارى‏ هاى شيعيان به مخالفت مى‏ پرداختند و حتّى گاهى دست ‏به قتل و كشتار و شهادت شيعيان عزادار مى ‏زدند، و اکنون نیز آن را ادامه می دهند؟!

اميد است هر چه زودتر روزى فرا رسد كه از دشمنان و غاصبان ‏حقّ ولايت، انتقام گرفته شود. آنان كه باعث شدند در روز عاشورا خون امام حسين علیه السلام كه ثار الله است ریخته شود و خون پاك و مطهّر امام حسين علیه السلام از حنجر بريده شده آن بزرگوار به زمين ‏بريزد. و همچنين از کسانی که سبب شدند خون از چشمان پاك امام زمان عجّل الله تعالى فرجه جارى شود، انتقام گرفته شود.

به فرمايش آن حضرت اگر اشك چشمم خشك شود؛

لاندبنّ عليك بدل الدموع دما؛(3)

امام زمان عجّل الله تعالى فرجه با تأكيد فراوان (لام و نون تأكيد لاندبنّ) مى ‏فرمايند به جاى اشك ريختن بر تو خون گريه مى‏ كنم.

هر چند ما نمى‏ توانيم براى امام حسين علیه السلام خون بگرييم ولى‏ ممكن است صبح و شام براى آن حضرت گريه كنيم و امام زمان ‏صلوات الله عليه خود را اسوه خود قرار داده و با آن حضرت همدردى‏ كنيم و براى تعجيل ظهور آن حضرت دعا كنيم. این یک راه بسیار مهمّ و مؤثّر برای تقرّب به امام زمان ارواحنا فداه می باشد.

«در كتاب «نورالعين» مى ‏گويد: سكينه دختر امام حسين علیهما السلام مى ‏فرمايد: در خيمه خويش بودم. بانگ گريه شنيدم. نخواستم از زنان كسی آگاه شود. برخاستم و به نزد پدر آمدم. او را گريان ديدم‏ كه به اصحاب مى‏ فرمود:

يا قوم إعلموا خرجتم معي بعلمكم أنّي أقدم علي قوم‏ بايعونا بألسنتهم و قلوبهم و قد انعكس العلم - واستحوذ عليهم الشّيطان وأنساهم ذكر الله. و الآن لم‏ يكن لهم مقصد إلّا قتلي وقتل من يجاهد بين يديّ وسبي حريمي بعد سلبهم وأخشي أنّكم ما تعلمون أو تعلمون و تستحيون. والخدع عندنا أهل البيت‏ محرّم، فمن كره منكم ذلك فلينصرف، فاللّيل ستير والسّبيل غير خطير و الوقت ليس بهجير و من آسانا بنفسه كان معنا في الجنان نجيّا من غضب الرّحمن. وقد قال جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله: ولدي‏ حسين يقتل بطفّ كربلاء غريبا وحيدا عطشانا، فمن ‏نصره فقد نصرني و نصر ولده القائم و لو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة.

فرمود: «اى جماعت! گاهی كه با من بيرون شديد، چنان‏ دانستيد كه به ميان قومى مى‏ روم كه با دل و زبان با من بيعت‏ كرده ‏اند. آن انديشه دگرگون شد. شيطان ايشان را بفريفت تا خداي را فراموش كردند و اكنون همت ايشان مقصور است بر قتل من و قتل آنان كه در راه من جهاد كنند و حريم مرا از پس ‏غارت اسير كنند و من بيمناكم كه شما پايان اين امر را ندانيد و اگر دانيد از اظهار آن آزرم داريد. همانا خدعه و  مكر در نزد ما اهل بيت حرام است. پس هر كس از اين سفر كراهتى دارد، برگردد. شب تاريك است و راه روشن و  وقت شايسته و آن ‏كس كه با ما به بذل جان تأسى جويد، با ما در بهشت خدا خواهد بود. و بدانيد كه جدّ من رسول خدا فرمود: فرزند من ‏حسين در طف كربلا غريب و تنها و تشنه كشته مى‏ شود و  كسى كه او را يارى كند، مرا يارى كرده است و يارى ‏كرده فرزند او قائم آل محمّد را و آن كس كه به زبان ما را نصرت كند، در  قيامت از حزب ما شمرده شود.»(4)

بر اساس استفاده از  رواياتى كه نقل كرديم، نه تنها شهادت امام‏ حسين علیه السلام ، و  آشنايى مردم جهان با نام آن حضرت، بلکه شهادت یاران امام حسین علیه السلام نیز پشتوانه بسيار محكمى براى ظهور امام زمان عجّل الله تعالى فرجه مى ‏باشد.

شهادت امام حسين علیه السلام ، نه تنها سبب بقاء دين گرديده بلكه ‏عامل مهمّ در فراگيرشدن دين در سراسر جهان به وسيله قيام‏ حضرت امام زمان عجّل الله تعالى فرجه مى‏ باشد. به همين جهت در شب‏ عاشورا امام حسين علیه السلام به اصحاب و  يارانشان فرمودند كه رسول‏ خدا صلّی الله علیه و آله فرموده ‏اند:

«فرزندم حسين در سرزمين كربلا غريب و تنها و تشنه، كشته ‏مى ‏شود و كسى كه او را يارى كند مرا يارى كرده و  فرزند او قائم آل ‏محمّد (عجّل الله تعالى فرجه) را يارى كرده است.»

فرمايش رسول خدا صلّی الله علیه وآله گواه بر آن است كه يارى نمودن امام‏ حسين علیه السلام در روز عاشورا، هم باعث يارى رسول خدا صلّی الله علیه وآله و هم ‏سبب نصرت و يارى امام زمان عجّل الله تعالى فرجه مى ‏باشد.

از آن جا كه دشمنان دين مهمترين عامل پيروزى حضرت‏ مهدى عجّل الله تعالى فرجه را نام و ياد امام حسين علیه السلام و زيارت و عزادارى براى آن حضرت مى ‏دانند، به مخالفت با آن پرداخته و تا مى ‏توانند از انجام زيارت و عزادارى ممانعت مى ‏كنند.

اين واقعيتى است كه برخى از سياستمداران جهان به آن اعتراف ‏كرده ‏اند.

بنابراين بر همه شيعيان جهان لازم است همانگونه كه امام‏ حسين علیه السلام در روز عاشورا پيام داده ‏اند، براى شهادت و غربت آن‏ حضرت، نوحه سرايى و عزادارى كنند.

ما باید به این نکته توجّه داشته باشیم که پس از نمازها، عزادارى‏ ها، زيارت‏ ها و ... براى تعجيل ظهور امام زمان عجّل الله تعالى فرجه ‏دعا كنیم، و از خداوند بخواهیم كه با عافيت و صبر و تسليم و رضا، ظهور آن بزرگوار را درك نموده و در صف ياران و اصحاب ‏حضرتش باشیم.

_________________________

(1) الزام الناصب: 2 / 233 . 

(2) مقتل الحسين علیه السلام، خوارزمى (م. 568)  :  2 / 39.

(3) صحیفۀ مهدیه ، زیارت ناحیۀ مقدّسه : 580 .

(4) موسوعة الامام الحسين علیه السلام : 3 / 101  ، فرهنگ جامع سخنان امام حسين علیه السلام : 3 / 103، رياحين الشريعة: 3 / 271.

 

 

 

بازدید : 8865
بازديد امروز : 13619
بازديد ديروز : 35697
بازديد کل : 107144227
بازديد کل : 78382444