امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
ريشه‏ ها، علل، انگيزه‏ ها و بهانه هاى كشتار جمعى شيعه

( اهمیّت زیارت و عزاداری)


ريشه‏ ها، علل، انگيزه‏ ها

و بهانه هاى كشتار جمعى شيعه

1. شيعه از همان صدر اسلام به صورت جمعيت قابل توجهى ‏مطرح بوده است. گفتنى است تمسك دشمنان شيعه به قتل عام و حذف فيزيكى، اين موضوع را اثبات مى‏ كند كه آن ها مبناى علمى و منطقى براى مقابله با مكتب اهل بيت‏ عليهم السلام ندارند؛ همچنين اين ‏موضوع اثبات مى شود كه مكتب تشيع، مقاوم ترين و قوى ترين ‏مكتب كلامى و فقهى است؛ زيرا اگر چنين فشارهايى بر مذاهب‏ ديگر وارد آمده بود، يقيناً از صحنه روزگار محو شده بود.
2. فشار، تهديد و قتل عام شيعيان در طول تاريخ، موجب مهاجرت‏ آن ها به نقاط مختلف جهان شده كه طبعاً گسترش تشيع در نقاط مختلف را به دنبال داشته است، بنابراين دشمنان شيعه نه تنها باعث‏ نابودى شيعه نشدند، بلكه ناخواسته موجب گسترش مكتب اهل‏ بيت ‏عليهم السلام در نقاط مختلف جهان گرديدند.
3. خصومت با شيعيان جهان زمانى افزايش يافت كه استعمار، فرقه‏ هاى طائفه گرا و جاه طلب را با گرايش هاى متعصبانه به قدرت ‏رساند. گفتنى است مشكلات شيعه در دوره معاصر، به لحاظ تسلط فكرى و سياسى اين فرقه ها، صد چندان شده، به طورى كه‏ تمام بناهاى مقدس شيعه در سرزمين نزول وحى و برخى نقاط ديگر با خاك يكسان شده است و شيعيان زيادى با فتوا، پول و مباشرت وهابيان و سلفيان تكفيرى قتل عام شده و آواره گرديدند.
4. به رغم قتل عام هاى متعدد عليه سادات و شيعيان، جمعيت قابل ‏توجهى از جهان اسلام را امروزه شيعيان تشكيل مى دهند و علاوه ‏بر كشورهاى ايران، عراق، بحرين و آذربايجان، با اكثريت شيعه، در كشورهاى ديگر نيز ميليون ها نفر به مكتب تشيع معتقدند؛ به‏ طورى كه برخى از آمارهاى بين المللى، از جمعيت چهارصد ميليونى شيعه در سراسر جهان گزارش مى‏ كند كه نزديك به يك ‏سوم كل مسلمانان جهان را شامل مى ‏شود. علاوه بر آن، بخش ‏عمده ‏اى از جهان اسلام، به رغم تبليغات گسترده ضد شيعى، گرايشات شيعيانه نظير محبت و مودت به اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله و علاقه مندى به شخصيت هاى مجاهد شيعى دارند.
5. متأسفانه خصومت حاكمان ستم پيشه و متعصبان جاهل، افزون‏ بر سادات و شيعيان، دامن اهل تسنن دوستداران اهل بيت را نيز گرفته است؛ به طورى كه آن ها نيز با مختصر بدگمانى و بهانه اى، مورد فشار، ايذاء و چه بسا قتل و غارت قرار مى گيرند.
6. از نظر حقوقى، اقدامات غير انسانى عليه شيعه، از مصاديق بارز نسل كشى (إباده جماعيه)
(1) است كه عبارت است از: هرگونه اقدام ‏براى نابودى و حذف فيزيكى بخش يا كليت گروهى از انسان ها كه‏ در نژاد، قوميت، مليت، مذهب يا ايدئولوژى خاصى اشتراك ‏دارند(2) و از نظر تمام موازين دينى و انسانى، مردود شمرده مى ‏شود. طبعاً بايد اين مصاديق به صورت گسترده در مجامع علمى - حقوقى مطرح شده و به شيعيان به عنوان قربانيان نسل كشى، قتل ‏عام و كشتار جمعى كه بايد در عصر كنونى به اين اقدامات پايان‏ داد، نگريسته شوند.
به نظر مى رسد براى بررسى و تحليل پديده نسل كشى شيعه، توجه به هر كدام از ريشه ها، علل و عوامل، انگيزه ها و بهانه ها به‏ صورت جداگانه ضرورى است. لذا در چهار گفتار هر كدام از اين ‏موضوعات بررسى مى شود.
2- (2) مؤسسه «ليوفورم» كه در زمينه مسائل دينى و عمومى در سراسر جهان فعاليت مى كند و بيش از 222 دفتر در نقاط مختلف ‏جهان دارد، در جديدترين گزارش خود در سال 1393 اعلام كرد كه جمعيت مسلمانان شيعه در جهان از چهارصد ميليون نفر گذشت. اين مؤسسه كه مقر اصلى آن در منطقه «ويستمنستر» درمركز لندن قرار دارد، در گزارش خود نوشت: «در حال حاضر، در مجموع، يك ميليارد و 600 ميليون مسلمان در سراسر جهان ‏زندگى مى كنند كه چهارصد ميليون آن را شيعيان تشكيل مى ‏دهند.« گفتنى است اين گزارش كه نزديك به ده سال روى آن كارشده، توسط صد پژوهشگر تهيه و تأليف شده است. در بخشى ازاين گزارش، پرفسور «جيمز كريهام» كه از پژوهش گران سرشناس ‏مؤسسه «ليوفورم» است، آمده است: «اگر ماجراى سقيفه رخ نمى ‏داد، اكنون يك ميليارد و 600 ميليون مسلمان جهان، همگى شيعه‏ بودند». نشانى گزارش در فضاى مجازى /ri.enilno ihs//:ptth :1 > c56403 > di?p .elcit
3) -3) به لاتين  ediconeG كه از ادغام دو واژه
دو - اعترافات شاهزاده سعودى درباره بودجه حيرت آور نابودى ‏شيعيان
تركى بن بندر بن محمد بن عبدالرحمان، شاهزاده مخالف سعودى ‏كه در پايتخت فرانسه به سر مى برد، با حضور تعدادى از روشنفكران، روزنامه نگاران و سياستمداران عرب، اطلاعات‏ مهمى درباره تلاش هاى ضد شيعى آل سعود افشا كرد. تركى بن ‏بندر در اظهاراتى گفت:
مسلمان شيعى بهتر از مسلمان سلفى است؛ زيرا مسلمان شيعى با زيارت حسين ‏عليه السلام تقرب به خداوند را مى طلبد، اما مسلمان سلفى‏ با اعمال خود، تقرب به شيطان را؛ على رغم اينكه ادعا مى كند قصد نزديك شدن به خدا را دارد. شيعه كار حرامى كه اسلام از آن ‏نهى كرده، يعنى قتل نفس را انجام نمى دهد؛ كارى كه سلفى به‏ راحتى آن را مرتكب مى شود.
وى در سخنى كه براى اولين بار است افشا مى شود، مى گويد:
زمانى كه در وزارت كشور و در اطلاعات سعودى مشغول بودم، شعبه اى خاص به نام «شعبه روافض» وجود داشت. بودجه اين ‏گروه به اندازه كل بودجه سه كشور تونس، اردن و يمن بود! از جمله وظايف اين شعبه اجراى توطئه هايى عليه شيعه و بدنام‏ كردن و بد جلوه دادن آن ها از طريق كتاب هاى جعلى پر از دروغ   و تقلب براى پخش آن ها در ايام حج ميان حجاج بود تا به اين وسيله، حجاج را به قتل شيعه تحريك كنند.
وى مى افزايد: «در همان زمان اشتغالم در اطلاعات، سعودى، يك‏ روحانى نماى شيعى را به خدمت گرفته بود. وى از برجسته ترين‏ افراد اطلاعات سعودى بود و فقط يكبار هفت ميليون دلار براى ‏بازگشايى يك شبكه، مجله و راديو خاص از سعودى دريافت كرد. در مقابل اين پشتيبانى ها سعودى از وى خواسته بود اوامرش را اجرا كند؛ از جمله اينكه به مردم بگويد زوار حسين‏ عليه السلام سگ ‏هستند، عزادارى هاى حسينى از بدعت هاى فارس و هند است ‏و.... پس از مرگ اين روحانى، سعودى روحانى نماهاى ديگرى  رابه خدمت گرفت. برخى از آن ها در حال حاضر در عراق هستند و از طريق واسطه گرى افسر سابق اطلاعات عراق جذب شده اند؛ از جمله اين افراد مى توان از الصرخى، الحسنى و... نام برد؛ كسانى كه ‏ميليون ها دلار از سعودى دريافت مى كنند، اما ثمرى نخواهند داشت؛ زيرا اين افراد نزد شيعه مهره سوخته هستند و به غير از عده ‏اى ساده لوح، كسى از آن ها پيروى نمى كند».
ج) فتاواى قتل و كشتار
يكى از علل مهم در كشتار بى رحمانه شيعيان، فتواى تكفير است؛ به طور مثال شيخ ناصرالدين الألبانى يكى از مفتيان مشهور وهابى‏ فتوا داده است: «كشتن شيعيان، حلال؛ اما يهوديان، حرام است!»
(3)
اين در حالى است كه در سال هاى اخير به جاى برخورد معقولانه ‏با پديده تكفير، اعلام برائت از اقدامات خشن مذهبى ، مجدداً درآذر ماه 1385 هـ. ش، سى و هشت نفر از علماى سلفى عربستان ‏سعودى ، در بيانيه اى، هواداران خود را به قتل شيعيان ترغيب ‏كردند(1) ذيلاً به برخى فتاواى شرم آور مفتيان وهابى سعودى در خصوص قتل عام شيعيان اشاره مى كنيم:
1. « سعد الدريهم»: وى در فتوايى چنين مى نويسد: «مجاهدين (تروريست ها) بايد تلاش كنند حتى زنان و كودكان رافضى (شيعه) را به قتل برسانند تا از اين طريق بتوانند ترس و وحشت را در دل آنان بيندازند».
2. ناصر العمر: چندى پيش سؤالى جهت دار از اين مفتى وهابى با اين مضمون شد كه: «همان طور كه مى دانيد، خطر رافضى ‏ها از خطر يهودى  ها و نصرانى ها براى اسلام بيشتر است، ما چگونه‏ مى ‏توانيم براى نجات اسلام، خطر رافضى ها را كنترل نماييم ؟!!»
ناصر العمر در جواب اين سؤال، جملات موحشى را ارائه كرد كه‏ خلاصه آن، چنين است: « در ابتدا بايد بدانيم كه شيعيان جز با يك‏ حكومت اسلامى جهادى ريشه كن نمى شوند. شيعيان بعد از برپايى حكومت اسلامى دو راه دارند: يا اينكه اسلام را بپذيرند! يا اينكه سر بريده شوند. اگر اصرار كردند بر مذهب خود باقى بمانند با آن ها بايد اين چنين برخورد كنيد:
اول: همه شيعيان را چون گوسفند، سر ببريد تا خون سراپاى آن‏ ها را فرا بگيرد و چه منظره بديعى است زمانى كه مى‏ بينى اجساد شيعيان در دريايى از خون شناورند و صداى امواج خون رافضى‏ گوش هايت را نوازش مى‏دهد و جنازه هايشان، چشم هايت را به ‏وجد مى آورد؛
دوم: زنان آن‏ ها را به اسارت ببريد و ميان رزمندگان به صورت ‏عادلانه تقسيم كنيد؛
سوم: كودكان شيعه را به فراگيرى تعليمات اسلامى صحيح واداريد و توحيد و عقيده را به آنها آموزش دهيد و به آن ها آموزش هاى‏ نظامى دهيد تا در فتوحات اسلامى از آن ‏ها استفاده شود؛
چهارم: معابد و ضريح هاى شرك آلود شيعه را نابود و ويران كنيد؛
پنجم: خانه هاى آن ها را تفتيش كنيد و كتاب هاى شرك آلود آن ها را از بين ببريد؛
ششم: روز عاشورا را جشن بگيريد و شيعيان را مجبور كنيد در آن‏ شركت كنند؛
هفتم: آن ها را مجبور كنيد كودكان خود را به اسم هايى مانند معاويه، يزيد، عايشه، حفصه و... نامگذارى كنند؛ ....
_________________
(1) به لاتين  ediconeG كه از ادغام دو واژه يونانى (sonegبه معناى دسته يا قوم) و ( edic به معناى كشتن و كشتار) به وجود آمده است.
(1) ر. ك: نسل كشى چيست ؟، آلن وايت هورن، ترجمه نعمتى و روجنى، روزنامه ‏رسالت، 26 آبان 1387 هـ . ش، ص 18.
(3) اين چهره سرشناس وهابى كه متولد كشور آلبانى بوده، بارها و بارها انجام  هرگونه ‏عمليات استشهادى را در سرزمين هاى‏ اشغالى ، عليه شهرك نشينان صهيونيستى، حرام اعلام كرده بود. نشانى گزارش در فضاى مجازى :   www.enilno.ir/ihs:18945/elcit

 

 

 

 

 

 

بازدید : 512
بازديد امروز : 1188
بازديد ديروز : 6796
بازديد کل : 84926108
بازديد کل : 67018987