امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
قتل عام شيعه، هدف اصلى سازمان هاى تروريستى

( اهمیّت زیارت و عزاداری)

 

قتل عام شيعه،

هدف اصلى سازمان هاى تروريستى

اين روزها كه اين مطالب نوشته مى شود، جهان اسلام با طوفانى از خشونت رو به روست كه طايفه گرى و تروريسم محرك آن است.به رغم سادگى موجود در آموزه هاى جريان سلفى، تركيب شدن ‏اين آموزه ها با مكانيسم ها و زمينه هاى اجتماعى و سياسى جهان ‏امروز و ابزار دست بودن قدرت هاى جهانى و منطقه اى، جريان‏ سلفى تكفيرى را امروزه به شدت به سمت تندروى و افراطى‏گرى ‏عليه شيعيان سوق داده است. اين راديكاليسم شبه مذهبى، به دليل ‏تبليغات شيعه هراسى رسانه هاى استكبارى به سرعت در حال‏ رشد است و استعداد شيعه ستيزى موجود در اين گروه ها، به‏ رويدادهاى بسيار خشنى عليه صدها ميليون شيعه در سراسر جهان ‏منجر شده است كه در اين مجال به برخى فجايع آنها عليه شيعيان، به تفكيك كشورهاى مختلف، اشاره مى شود.

پاتريك كوكبرن، خبرنگار روزنامه انگليسى اينديپندنت، درباره‏ حملات منسجم برخى دولت هاى خليج فارس عليه مكتب تشيع ‏نوشت:

... حمله انزجار طلبانه فعلى عليه تشيع كه به وسيله شخصيت هاى ‏دينى سلفى و با پشتيبانى سعودى و برخى ديگر از كشورهاى‏ خليج فارس در جريان است، آبستن جنگى  فرقه ‏اى است كه همه ‏جهان اسلام را خواهد بلعيد. عراق و سوريه در حال حاضر، قربانيان برجسته اين حملات هستند. روح كينه ورزانه گروهك ‏هاى  منتسب به القاعده نسبت به شيعه از بغداد تا بيروت به حدى‏ رسيده است كه در نمونه اى چندى پيش اعلام شد: «القاعده سر يكى از اعضاى خود را اشتباهاً بريده است؛ زيرا به نظرش رسيده‏ بوده كه شخص روى برانكارد، نام يكى از ائمه شيعه را مى آورده‏ است».

 

 

 

بازدید : 497
بازديد امروز : 1171
بازديد ديروز : 6796
بازديد کل : 84926073
بازديد کل : 67018969