امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
عظمت عزاداری برای معصومین علیهم السلام

عظمت عزاداری

برای معصومین علیهم السلام


«عزا» در لغت به معنای صبر و در عرف به معنای اندوهگین بودن و ناله و زاری کردن در سوگ اشخاص است. در فرهنگ شیعی، عزا و عزاداری اصطلاحا به عموم رفتارها و اعمالی گفته می شود که در سوگ بزرگان دین به ویژه معصومین و خصوصا امام حسین علیه السلام، برگزار می شود. این آیین با انگیزه ی دینی مانند نزدیکی جستن و ابراز محبّت و ارادت به ایشان و اظهار غم در مصیبت آن ها در قالب برگزاری مجالس و مراسم مشخص انجام می شود. به فرد سوگوار، «عزادار» گفته می شود. «عزا خانه» نیز از جمله نام هایی است که برای مکان های محل برگزاری عزاداری به کار می رود.
در منابع شیعی ، روایت های بسیاری از امامان شیعه در تشویق شیعیان به اقامۀ عزا در مصیبت امام حسين علیه السلام آمده است.

از جمله در کامل الزيارات از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «اگر کسی نمی تواند در روز عاشورا به زیارت امام حسین علیه السلام رود» برای حسین علیه السلام عزاداری کند و بگرید و به خانواده اش هم توصیه کند که عزاداری کنند و یکدیگر را با گریه و تسلیت گویی در سوگ امام حسین علیه السلام ملاقات کنند. که اگر چنین کنند من ضمانت می کنم که خدا همه ی ثواب زیارت را به ایشان بدهد .

و همچنین شیخ مفید در امالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: «هرکس یك بار چشمانش بر ما و خونی که از ما ریخته شد و حقی که از ما پایمال شد و آبرویی که از ما ريخته شد یا بر کسی از شیعیان ما گریان شود خدای تعالی او را سالیان سال ، در بهشت جای خواهد داد». امامان شیعه خود نیز برای امام حسین علیه السلام عزاداری می کردند و می گریستند.(1)
________________________
(1) فرهنگ سوگ شیعی : 345.

 

 

 

 

بازدید : 3415
بازديد امروز : 2778
بازديد ديروز : 3515
بازديد کل : 73302035
بازديد کل : 60983171