امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
6- امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پاک ترین افراد قریش است

(6)

امیرالمؤمنین علی علیه السلام

از پاک ترین افراد قریش است

 

همانطور که می دانیم ابوبکر و عمر و ... در سقیفه به قریشی بودن خلیفه تکیه کردند و گفتند چون قریش مهم ترین قوم عرب است، خلیفه باید از میان آنها انتخاب شود به این جهت سعد بن عباده که از بزرگان انصار بود، چون از طایفه قریش نبود، صلاحیت خلیفه شدن را نداشت.
در این باره می گوییم، خلافت دارای شرایطی است که هیچگاه قریشی بودن فردی نمی تواند با آن شرایط و اوصاف برابری کند، و بر فرض که قریشی بودن کسی بتواند وسیلۀ انتخاب او برای خلافت باشد، این در صورتی است که تمام گروه ها و طائفه های قریش مورد مدح و ستایش باشند، ولی اگر در میان قریش گروه یا گروه هایی معروف به پستی باشند، بدیهی است کسی که از گروه های قریش به پستی و دنائت شناخته شده بودند قابلیت، انتخاب برای خلافت را ندارند. و همانطور که می دانیم هم ابوبکر و عمر از پست ترین طائفه قریش که طایفه تیم و عدی بودند، بنابراین نه تنها آن دو بلکه کلّ طائفه آنها به پستی و رذالت و انائت معروف بودند، پس کسی که از طائفه های پست قریش باشد، چگونه می تواند دارای عنوان مدح قریشی بودن قرار گیرد و برای خلافت انتخاب شود؟
زیرا همانطور که گفتیم قریشی بودن در صورتی می تواند سبب افتخار کسی باشد که همهء طائفه های قریش مورد مدح باشند و اگر همهء آنها مورد مدح نیستند ، کسی که می خواهد قریشی بودن افتخار کند از طائفه های مورد و مدح قریش باشد نه کسی که از طائفه ای است که به پستی و دنائت معروف است مانند طایفهء ابوبکر و عمر یعنی تیم و عدی ، باشد.
پس ابوبکر و عمر در روز سقیفه یادشان بود که از قریش هستند ولی فراموش کرده بودند که از پست ترین طائفه قریش می باشند.
جالب توجّه است که ابوسفیان دربارهء پستی طائفهء تیم و عدی اشعاری سروده است و گفته چگونه مردم کسی را در سقیفه انتخاب کردند که از طائفهء پست قریش است ؛ او می گوید:

 

اشعار ابو سفيان در باره رذالت قبيله بنى تميم‏

« شيخ مفيد فرموده است از اموری كه دلالت مى‏ كند بر رذالت بنى تيم بن مرة و بنى عدى و سزاوار است كه ما آن چيز را با سخنان سابق جمع كنيم، قول ابو سفيان صخر بن حرب بن اميّة است در وقتى كه به او خبر رسيد كه مردم با ابوبکر بیعت كردند.
پس شروع كرد در ترغيب بنى هاشم بر اينكه فسخ كنند بيعت ابو بكر را و دعوت كرد ايشان را بر اينكه ايشان امام و پيشوا گردانند امير المؤمنين علی عليه السّلام را گفت:

بنى هاشم لا تطعموا النّاس فيكم‏         و لا سيّما تيم بن مرّة او عدى‏
فما الامر الّا فيكم و اليكم‏         و ليس لها الّا ابو حسن على‏
أبا حسن فاشدد بها كفّ حازم‏         فانّك للامر الّذى يرتجى ملى‏ «1»

 يعنى اى قبيله بنى هاشم به طمع ميندازيد مردم را در خود و خصوص قبيله بنى تيم و قبيله بنى عدى.
پس نيست امر امامت مگر در ميان شما و مگر به سوى شما. و نيست از براى امر امامت مگر ابو الحسن كه على بن ابى طالب است. اى ابو الحسن محكم كن از براى امر امامت كف احتياط كننده را.
پس به درستى كه تو به امر امامت كه ما اميد مى ‏داريم آن را سزاوارى و پرى از آن.

شيخ- ايّده الله- مى‏فرمايد كه آيا نمى‏بينيد قول اين مرد پير را در حضور جماعت و به گونه ای گفته او به مردم شهر و اهل صحرا رسید كه چگونه عيب كرد و حقير شمرد «تيم» و «عدى» را. و اظهار كرد قول به رذالت اين دو قبيله را و كوتاهى آنها را از استحقاق خلافت و رسيدن مرتبه رياست. و ابو سفيان اگر چه‏ نزد ما از جمله منافقان است ليكن وصف كردن قبايل عرب و بيان حقيقت حال ايشان بر وجهى كه موافق باشد، موقوف نيست به اينكه قائل آن منافق نباشد و نفاق خبر دهنده مخلّ نيست به صدق اين قسم خبرى؛ زيرا عرب ننگ دارند از كذب در سخنى كه ضد قول ايشان برای  همه معلوم باشد به ضرورت، و تعصب و حميت عظيم مى‏ورزند در اينكه مبادا از ايشان سخنى سرزند و خلاف آن درست باشد.
خصوصا ابو سفيان كه سيد و مهترى بود از جمله سادات قوم خود. و اقلّ آنچه در اين باب است اين است كه بگوئيم شعر او منزلت اشعار عرب در زمان جاهليت داشته باشد كه آنها در اشعار خود وصف می کردند قبايل را به شجاعت يا جبن يا سخاوت يا بخل يا بلندى مرتبه يا پستى مرتبه مى‏ كردند. »(2)
بنابراین پیروان سقیفه کسی را به عنوان خلیفه انتخاب کردند که از طائفه پست قریش است، ولی پیروان غدیر کسی را امام و رهبر خود می دانند که یکی از افرادی است که آیهء تطهیر دربارهء او نازل شده است. یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بنابر آیهء أنفسنا وأنفسکم نفس پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله می باشند.
____________________________
 (1) «العقد الفريد» 4/ 85، «تاريخ يعقوبى» 2/ 126.     
(2) دفاع از تشیّع: 457.

 

 

 

بازدید : 4185
بازديد امروز : 2856
بازديد ديروز : 3515
بازديد کل : 73302191
بازديد کل : 60983249