امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
3- استدلال پیروان سقیفه به آیه وشاورهم في الأمر

(3)

استدلال پیروان سقیفه

به آیه وشاورهم في الأمر


اهل تسنّن برای صحّت ادّعای خود به آیهء شریفهء وشاورهم فی.... استدلال می کنند. استدلال آنها به این آیهء شریفه نه تنها دلیل بر صحّت آنچه آنها می گویند نیست، بلکه دلالت می کند سقیفه هیچگونه پشتوانه ای از طریق این آیهء شریفه ندارد و این آیهء شریفه به خوبی دلالت می کند بر اینکه تشکیل سقیفه بر مبنای این آیهء شریفه نیست.
دقّت در این آیهء شریفه آنچه را که گفتیم به خوبی ثابت می کند و واضح می کند استدلال اهل تسنّن برای اثبات خلافت ابوبکر به این آیهء شریفه باطل بوده و آنها قرن های متمادی گرفتار اشتباه اعتقادی بوده و به جای قدم در راه گام در بیراهه گذارده و نسل های آنها در طول قرن اشتباه کرده اند و باطل را جایگزین حق کرده اند.
این آیهء شریفه خطاب به پیغمبر اکرم صلّی الله علیه وآله است و اگر در مورد تعیین جانشین و خلیفه صادر شده بود حتماً حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله با مسلمانان مشورت می کردند تا جانشین آن حضرت معلوم شود. و چون چنین مشورتی از آن حضرت انجام نگرفته است، دلیل بر این است که مقصود خدا از آیهء شریفه وشاورهم فی الامر در مورد تعیین جانشین نیست. بنابراین وقتی که این آیهء شریفه دربارهء تعیین جانشین نباشد، چگونه اهل تسنّن به این آیه دربارهء صحّت شوری استدلال می کنند؟
در سقیفه هم هیچکس به این آیهء شریفه استدلال نکرد. اگر این دربارهء صحّت شوری است معلوم می شود هیچکدام از آنان اطّلاعی از این آیه نداشتند تا به آن استدلال کنند!
بنابراین تعیین جانشین و خلیفه پس از رسول خدا صلّی الله علیه وآله به وسیلهء مشورت با مردم صحیح نیست و همانگونه که شیعیان معتقد هستند خداوند باید خلیفه و جانشین پیامبرش را تعیین کند.

 

 

بازدید : 5139
بازديد امروز : 5419
بازديد ديروز : 4487
بازديد کل : 77115586
بازديد کل : 62896185