امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
مجسمۀ طلایی از معاویه !

مجسمۀ طلایی از معاویه !

يكى از دانشمندان بزرگ آلمان كه تاريخ اسلام را مطالعه كرده و جنايات هولناك معاويه را در قبال حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام بررسى نموده است و در آستانه (پايتخت دولت‏ عثمانى) به برخى از مسلمانان و در حضور يكى از شخصيّت‏ هاى برجسته مكّه چنين گفته است:
شايسته و سزاوار است كه ما مجسّمه معاويه را از طلا بسازيم و در فلان ميدان پايتختمان (برلين) برپا داريم.

به او گفته شد: براى چه؟!

گفت: چون معاويه نظام اسلامى را - كه بر اساس دمكراسى و عدالت بود! - به نظام سلطه ‏گرى و زورگويى تبديل كرد؛ زيرا اگر اين عمل معاويه نبود، اسلام سراسر جهان را مى‏ گرفت.(1)
اگرچه اين دانشمند، نامى از حضرت على‏ عليه السلام و فرزندان معصومش‏ عليهم السلام به ميان نياورده است، يا آورده ليكن ناقل سخن، اين حقيقت را پنهان ساخته و گفته است ... اسلام دنيا را مى‏ گرفت، ليكن از متن سخن آشكار است كه خواسته بگويد: اگر معاويه نبود كه در مقابل على‏ عليه السلام بايستد، آن حضرت و فرزندان معصومش ‏عليهم السلام اسلام حقيقى را به سراسر گيتى ‏گسترش مى ‏دادند.
زيرا اين حضرت على‏ عليه السلام و فرزندان معصومش بود كه به عنوان زبان گوياى قرآن، مظهر واقعى اسلام و تجسّم عينى عدالتمندى، در مقابل معاويه و فرزندان و دودمانشان - كه‏ زبان مخالفت با قرآن، مظهر ستمگرى و خودكامگى و تجسّم عينى فساد، فحشا و پليدى بودند - ايستادگى كردند، و با خون خود درخت اسلام جوان را به بار نشاندند، كما اين‏ كه بر انديشمندان عالم و تاريخ ‏دانان جهان واضح و مبرهن است كه اگر خاندان عصمت و طهارت‏ عليهم السلام نبودند اكنون اثرى از اسلام باقى نمانده بود.(2)

_______________________________________

1 - تفسير المنار: 225/11 بيروتى.

2 - اعترافات: 568/2.

 

 

 

 

 

    بازدید : 15085
    بازديد امروز : 36504
    بازديد ديروز : 83751
    بازديد کل : 61127777
    بازديد کل : 51167766