امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
مؤکّد بودن استحباب زیارت آن حضرت در هر روز عید

مؤکّد بودن استحباب زیارت آن حضرت

در هر روز عید

1 ـ بشیر دهّان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند:

کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام با معرفت به حق آن حضرت در روز عید شرفیاب شود ثواب هزار حج و هزار عمره پذیرفته شده و هزار جهاد به همراه پیامبر مرسل یا امام عادل برای او نوشته شود...(1)

2 ـ بشیر دهّان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمودند:

هر مؤمنی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز عید شرفیاب شود خداوند برای او ثواب صد حج و صد عمره و صد جهاد به همراه  پیامبر مرسل یا امام عادل نویسند.(2)

3ـ حسن بن سعید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کسی که قبر شریف امام حسین علیه السلام را زیارت کند سؤال شد، امام علیه السلام فرمودند:

کسی که قبر حسین بن علی علیهماالسلام را در غیر روز عید زیارت کند برای او ثواب سی و سه عمره و صد غزوه نوشته شود و کسی که در روز عید زیارت کند برای او ثواب صد حج و صد عمره و صد غزوه به همراه پیامبر مرسل یا امام عادل نوشته شود.(3)


(1) الفقیه: 2 / 580 ح219، نورالعین: ص382.
(2) کامل الزیارات: ص316  ح1، امالی صدوق: ص143 ح111، امالی الطوسی: ص201 ح44.
(3) نور العین: ص382، فضل زیارة الحسین علیه السلام: ص79 ح67.


 


 


    بازدید : 15750
    بازديد امروز : 139607
    بازديد ديروز : 322664
    بازديد کل : 149807259
    بازديد کل : 104523639