امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
زمین كوفه

********************************

12رجب ورود حضرت على علیه السلام به کوفه و انتخاب آن شهر به عنوان مقر حکومت (۳۶ هـ ق)

********************************

زمین كوفه

   على عليه السلام از بصره حركت كرد و عبداللَّه بن عبّاس را بر آن شهر گماشت و چون به مربد(318) رسيد به بصره نگريست و فرمود:

سپاس خداى را كه مرا از شهرى كه خاكش از همه جا بدتر و از همه جا به ويرانى نزديك‏تر و به آن نزديك و ازآسمان دور است بيرون آورد.

   و حركت فرمود و چون نزديك و مشرف بر كوفه شد فرمود:

آفرين بر تو اى كوفه؛ هوايت چه خوش و خاك تو چه پربركت است، كسى كه از تو بيرون مى‏ رود به سوى گناه‏ مى‏ رود و هر كه به تو وارد مى‏ شود به سوى رحمت مى‏ آيد، شب و روز و روزگار سپرى نمى‏ شود مگر آنكه مؤمنان به سوى تو مى ‏آيند، و بدكاران اقامت در ترا خوش نمى‏ دارند، چندان آباد خواهى شد كه برخى از ساكنان تو صبح ‏زود روز جمعه براى شركت در نماز جمعه حركت خواهد كرد و به واسطه دورى راه به نماز نخواهد رسيد.(319)


318) فضاى آزاد بيرون شهر را مربد مى‏گويند.

319) اخبار الطوال: 189.

 

منبع: یادداشت های چاپ نشدۀ شخصی ص 227   

 

بازدید : 6584
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 3711
بازديد کل : 102383216
بازديد کل : 75873223